Odgiętki i Przegiętki

Opis: Zabezpieczają przed uszkodzeniem przewód poruszający się lub podlegający drganiom.

Warunki pracy: Temperatura pracy wyrobów: -20 ÷ +80°C.

W krótkim czasie jesteśmy w stanie dostosować rozmiary i kształt odgiętek oraz własności i kolor użytej gumy do indywidualnych potrzeb.

Zamówienia można składać telefonicznie, faksem lub listownie. Na życzenie i koszt klienta wyroby wysyłamy pocztą za zaliczeniem lub poprzez wskazaną przez klienta zamawiającego firmę przewozową.