Gumowe złącze przewodowe przelotowe

Zastosowanie:

Gumowe złącze kablowe przelotowe typu GZK-125 przeznaczone jest do naprawy przewodów oponowych o liczbie żył do 5 i przekroju nie większym niż 35 mm2 oraz średnicy opony do 48 mm.

Technologia może być stosowana do następujących rodzajów kabli i przewodów oponowych dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych:

 • Kable i przewody oponowe z oddzielną, izolowaną żyłą ochronną.
 • Kable i przewody oponowe z żyłą ochronną rozdzieloną na trzy elementy składowe.
 • Przewody oponowe z żyłą ochronną koncentryczną.
 • Przewody oponowe ekranowane z oddzielną żyłą ochronną nieizolowaną.

 

W szczególności technologia może być stosowana do łączenia przewodów typu OnG, OnG-G, OnG-G/kon, OnGb-G, OnGb-G/kon, OnGc-G/kon, OnGc-G, OnG-1, OnGek, OnGbek, YnOGY, YnOGYek, YnOGYekm, H07RN-F oraz kabli typu YKGYFoyn, YKGYFpyn, YKGYFtlyn, YKGYFtyn i YKGYyn.

Zaciski przyłączowe skonstruowane są tak, że umożliwiają przyłączenie poszczególnych żył przewodu bez konieczności stosowania tulejek ochronnych, lutowania itp.

Dane techniczne:

 • Napięcie znamionowe: 500V/380V
 • Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
 • Prąd znamionowy: 125 A
 • Liczba torów: 3 + 1 + 1
 • Stopień ochrony: nie mniej niż IP 54
 • Masa: około 4,85 kg
 • Zakres średnic zewnętrznych przewodów: =< 48 mm

 

Przekrój znamionowy żył roboczych łączonego przewodu oponowego (kabla), [mm2] Dopuszczalna obciążalność prądowa złącza, [A]
6 42
10 57
16 77
25 101
35 125

 

 

Warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia od -200C do +700C
 • Wilgotność w temperaturze 350C = 100%

 

Prace łączeniowe przewodów oponowych oraz kabli przy zastosowaniu złącza typu GZP-125 mogą być wykonywane w wyrobiskach niemetanowych zakładów górniczych i w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu zakładów górniczych metanowych oraz na powierzchni zakładów górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem. Maksymalna wilgotność względna pomieszczenia nie może być większa od 95 %.

Miejsce wykonywania łączenia przewodu oponowego lub kabla powinno być dobrze oświetlone i przewietrzane, nie powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie wysypów i przesypów oraz w strefach, gdzie występują obłoki pyłu, woda kapiąca lub bryzgająca. W przypadku konieczności wykonywania prac w miejscach z wodą kapiącą należy stosować specjalne osłony miejsca pracy.

Sposób montażu:

Naprawiany przewód rozciąć w miejscu uszkodzenia. Odłączyć dławice od rdzenia złącza kablowego i nasunąć je na opony naprawianego przewodu. Zdjąć opony na długości 70 mm, żyły oddzielić i zarobić na odcinku ok. 25 mm, wygiąć do równoległości z osią kabla na odcinku ok. 35 mm. Wprowadzić przygotowany przewód do trzymacza opony (poz. 4 na rys 1), a poszczególne żyły do odpowiednich zacisków (poz. 5 na rys 1). UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie zacisków przyłączowych. Żyły robocze należy wprowadzić do zacisków oznaczonych jako L1, L2, L3, żyłę ochronną do zacisku PE (-), a żyłę środkową do zacisku N.

Za pomocą wkrętów (poz. 6 na rys. 1) zamocować żyły przewodu w zaciskach. Odciążyć żyły przewodu dociskając przewód wraz z oponą w kierunku zacisków, a następnie unieruchomić kabel, zaciskając trzymacz na oponie kabla.

Nasunąć dławicę na rdzeń złącza kablowego i dokręcić wkręty dławicy (poz. 7 na rys. 1). Doszczelnić miejsce wprowadzenia przewodu do złącza przez dokręcenie śrub w dławiku (poz. 8 na rys. 1).

 

Zgodność z normami:

 • PN – G:50003:1996. Urządzenia elektryczne górnicze w wykonaniu normalnym + normy związane.
 • PN – E:08106:1992. Stopnie ochrony obudowy.